Páté zastavení

Šimon z Kyrény pomáhá Ježíšovi

Páté zastavení: Šimon z Kyrény pomáhá Ježíšovi

"Když odváděli Ježíše, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem." (Lk 23, 26)

"Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův." (Gal 6, 2)

"Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev." (Kol 1, 24)

"Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět." (Flp 1, 29)

MEDITACE

Neboj se, Šimone. Já vím, že jsi nemohl odmítnout vojáky, ktěrí tě zatížili křížem. Vím, čo se děje ve tvém srdci. Děkuji, že mi pomáháš, protože jsem vyčerpán. S tebou chci nést kříž, který mi Otec dal. Potřebuji tě. Půjdu do konce jen s tebou. Otec věděl, že budeš tam, se mnou, u mne a dokonce ve mně. Ty jsi se mnou, ale já jsem s tebou. Moje milost přijde k tobě. Zjemní tvé nahněvané srdce, pomůže ti nést ten kříž, který je můj.
Žehnám ti, Šimone, za tvou pomoc, žehnám ti ve tvých dětech, Alexandrovi a Rufovi, kteří budou hrdí na to, co teď děláš. Skrze tebe žehnám všem, kteří ti budou v přístích stoletích podobni, všem, kteří budou muset nést břemeno a kříž, který si ani nevybrali ani nechtělo. Všechny kříže světa, všechna utrpení světa budou požehnány mým dnešním křížem. Děkuji, Šimone, za tvou pomoc. Děkuji.

MODLITBA

Ó ,můj Bože,
hle, jak je kněz přetížen v dnešní době. Dej mu pomoc a taky mu ulehči břemeno.
Ukaž všem, kteří trpí, jaký je ten, který trpí s nimi.

< >