Čtvrté zastavení

Ježíš se setkává se svou matkou

Čtvrté zastavení: Ježíš se setkává se svou matkou

"A Simeon řekl jeho matce Marii: "Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat i tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí." (Lk 2, 34-35)

"Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci." (Lk 2, 51)

"Vy všichni, kteří jdete kolem, popatřte a hleďte, je-li jaké bolest jako bolest moje." (Pláč 1, 12)

MEDITACE

Matko, ó, má matko. Jaké štěstí, že jsi tady! Vím, že pohled na mou krv ti probodává srdce. Pro tebe jsem tady. Otec viděl mou dnešní bolest, když vyformoval tvou neposkvrněnou duši. Jaké štěstí, že jsi čistá, neposkvrněná vždy. Jaké štěstí, že na zemi je dnes někdo se mnou, někdo, kdo se líbí Otci se mnou. Jaké štěstí, že je dnes se mnou někdo, kdo nikdy nebyl neposlušný Otci, kdo nikdy nezradil, neopustil. Ó, matko, moje matko! Mé srdce tě nikdy neopustilo, ale teď jdi na smrt, vše ve mně se obrací k tobě. Děkuji, že jsi tady, v téhle hodině, když se projevuje smýšlení každého člověka, v téhle hodině, když jsou moji učedníci pryč. Matko, přišla moje hodina. Je taký tvá. Vykupuji mnoho lidí. Ty jsi Královna, ty, který rodíš lidstvo se mnou. Matko, bděj se mnou. Milovaní od Otce už nebudou míť víno, dávám jím život, který přichází od tebe. Jak jsi mne učila, když jsem byl malý, poslouchám, poslouchám Otce ve všem, co mi říká.

Nemůžeme zapomenout, že z kříže Ježiš hleděl na svou Matku a učedníka Jana, kterého miloval. Svěril učedníka své Matce: "Žena, hle, tvůj syn" (Jn 19, 26). Pak svěril Marii učedníkovi: "Hle, tvá matka" (Jn 19, 27). V tom jednom muži, učedníkovi, kterého Ježíš miloval, Ježiš určil Marii za Matku každého člověka, svěřil ji všechny lidi. Poslušni výrokům Kristova testamentu se svěřujeme Marii jako své matce.

MODLITBA

Ó Matko,
tvé utrpení je velké jako moře.
Dej, ať ho uznáváme.
Tvé srdce přečisté je jediné,
které může opravdu pochopit bolesť Syna.
Uchovej nás na ceste od zla
a dej, abychom vstoupili s tebou do Ježíšova srdce.

< >