Druhé zastavení

Ježíš přijímá kříž

Druhé zastavení: Ježíš přijímá kříž

"Oni se Ježíše chopili. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota." (Jn 19, 16-17)

"Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal... zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni." (Iz 53, 4-5)

"Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej." (Lk 9, 23-24)

MEDITACE

Ó dobrý kříži, tak vytouťený. Strašný kříž, přiliš těžký pro mé vyčerpané tělo. Kříž utrpení, které se blíží. Už dlouho na tebe myslím. Kříž spásy pro celý svět. Spolu s tebou se snoubím s utrpením světa. Dávám se ti. Dávám ti své tělo a svou krev, dávám ti své božství. Poneseš všem mou lásku a radost. Abba, Otče, ty, který chceš spasit svět touto hrůzou, posilni své dítě. Kalich, který mi Otec dává, nebudu pít? Otče, přicházím k tobě.

MODLITBA

Děkuji Pane,
že jsi nesl kříž našich vin,
kříž vin celého světa.
Dej nám přijímat kříže, které nám posíláš
a podepírej svou sílou všechny, kteří trpí
ve svém těle a v duši.

< >