Šieste zastavenie

Zbožná žena utiera Ježišovi tvár

Šieste zastavenie : Zbožná žena utiera Ježišovi tvár

"Ako sa nad ním zhrozili mnohí - veď neľudsky je znetvorený jeho výzor a jeho obraz je nepodobný človeku - tak ho budú obdivovať mnohé národy, králi si pred ním zatvoria ústa. Veď uvidia, o čom sa im nevravelo, a poznajú, čo neslýchali!... Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie... Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil." (Iz 52, 14-15 a 53, 2-4)

"Hľadala som toho, ktorého moja duša miluje... Stretli ma strážcovia, čo boli v meste na obchôdzke. "Nevideli ste toho, ktorého z tej duše milujem?" Sotva som trocha od nich poodišla, našla som, koho moja duša miluje." (Pies 3, 1-4)

ZAMYSLENIE

Aký si znetvorený, Pane! Údery ti napuchli tvoju peknú tvár. A predsa aj takto, s krvou a potom, s výzorom neľudským, si pekný! Strašná noc a údery nemôžu dosiahnuť na hlboký majestát tvojej tváre. Vidím, že si bol pekný, že si ešte a napriek všetkému pekný.
A na tej veľkej a peknej tvári je tvoj pohľad, Pane! Strážcovia, ktorí sa vrátili k veľkňazom, povedali: "Človek tak nikdy nehovoril." (Jn 7, 46). Ešte nikdy sa nenašla taká hĺbka, taká jemnosť, taká krása pohľadu.

Prečo, Pane, tvoja tvár žiariaca ako slbko v deň Premenenia, je teraz taká znetvorená? - Plním všetko, čo je napísané u proroka Izaiáša: "mnohí sa naľakali, keď pozerali na mňa, lebo som taký znetvorený," ale to všetko nie je ničím v porovnaní so skazou, ktorú spôsobuje hriech v dušiach, ktoré sú predsa stvorené na môj obraz. Vtlačím do duší krásu svojej tváre. Istejšie než na šatku, vtlačím svoju tvár do duše a srdca tých, ktorí ma milujú, ktorí chcú utrieť slzy mojich očí, slzy všetkých tých maličkých, ktorí mi patria.

MODLITBA

Pane Ježišu,
ukáž svoju tvár všetkým deťom sveta.
Obrovské urážky a údery bezbožných propagánd
nech im nebránia milovať ťa.
Pane, vtlač svoju tvár do mojej duše!

< >