Piate zastavenie

Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž

Piate zastavenie : Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž

"Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom." (Lk 23, 26)

"Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon." (Gal 6, 2)

"Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev." (Kol 1, 24)

"Veď vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho." (Flp 1, 29)

ZAMYSLENIE

Neboj sa, Šimon. Veď viem, že nedokážeš odmietnuť vojakov, ktorí ti dali na ramená môj kríž. Viem všetko, čo sa deje v tvojom srdci. Ďakujem, že mi pomáhaš, lebo som unavený. S tebou chcem niesť kríž, ktorý mi dal Otec. Potrebujem ťa. Pôjdem až do konca len s tebou. Otec vedel, že budeš tam, pri mne a dokonca vo mne. Ty si so mnou ale ja som s tebou. Moja milosť k tebe čoskoro príde. Zjemní tvoje nahnevané srdce, pomôže ti niesť kríž, ktorý je mojím. Požehnávam ťa, Šimon, za pomoc, aby som urobil to, čo som nemohol urobiť sám. Požehnávam ťa teraz, požehnávam ťa v tvojich deťoch, Alexandrovi a Rúfovi, ktorí budú raz hrdí na to, čo si teraz urobil. Skrze teba požehnávam všetkých, ktorí sa ti budú podobať, všetkých, ktorí sú nútení niesť bremená a kríž, ktorý si ani nevybrali, ani nechceli. Všetky kríže sveta, všetky utrpenia sveta budú požehnané mojím dnešným krížom. Ďakujem, Šimon, za tvoju pomoc. Ďakujem.

MODLITBA

Ó, môj Bože,
pozri sa, ako je v našej dobe kňaz preťažený.
Daj mu pomoc a výmenu.
Ukáž všetkým, ktorí trpia,
aký je Ten, ktorý trpí s nimi.

< >