Štvrté zastavenie

Ježiš sa stretá so svojou matkou

Štvrté zastavenie : Ježiš sa stretá so svojou matkou

Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: "On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc." (Lk 2, 34-35)

"Jeho matka uchovával všetky tieto slová vo svojom srdci." (Lk 2, 51)

"Vy všetci, čo idete okolo, pozrite sa a viďte, či je bolesť väčšia než moja." (Nár 1, 12)

ZAMYSLENIE

Matka, ó, moja matka. Aká radosť, že si tu! Viem, že pohľad na moju krv Ti prebodáva dušu. Pre teba som tu. Otec videl moju dnešnú bolesť, keď formoval moju nepoškvrnenú dušu. Aká radosť, že si čistá, nepoškvrnená. Aká radosť, že na zemi je dnes niekto, kto nikdy nebol neposlušný Otcovi, ktorý ho nikdy nezaprel, neopustil. Ó, matka, moja matka Mária! Moje srdce ťa nikdy neopustí, sed teraz idem na smrť, všetko vo mne sa vracia k tebe. Ďakujem, že si tu, v tejto hodine, keď sa prejavujú myšlienky všetkých ľudí, v tejto hodine, keď sú moji učeníci preč. Matka, prišla moja hodina. Je tiež tvojou. Vykupujem ľudstvo. Ty si jeho Kráľovnou, ty, ktorá ho rodíš so mnou. Matka, bdej so mnou. Ako si ma učila, keď som bol malý, som poslušný, poslušný Otcovi vo všetkom, čo mi povie.

Nemôžeme zabudnúť, že z kríža Ježiš hľadel na svoju Matku a učeníka Jána, ktorého miloval. Zveril učeníka svojej Matke: "Žena, hľa, tvoj syn!" (Jn 19, 26). Potom zveril Máriu učeníkovi: "Hľa, tvoja matka!" (Jn 19, 27). V tom jednom človekovi, v učeníkovi, ktorého Ježiš miloval, Ježiš ustanovil Máriu za matku každého človeka, zveril jej všetkých ľudí. Sme poslušní Kristovmu testamentu a zverujeme sa Márii ako našej matke.

MODLITBA

Ó , Matka,
tvoje utrpenie je veľké ako more.
Daj, aby sme ho uznali.
Tvoje srdce veľmi čisté je jediné,
ktoré dokáže naozaj pochopiť bolesť tvojho Syna.
Udržiavaj nás na ceste od zla
a daj, aby sme s tebou vošli do Ježišovho srdca.

< >