Tretie zastavenie

Ježiš padá po prvýkrát

Tretie zastavenie: Ježiš padá po prvýkrát

Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. "Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!" (Jn 12, 23-28)

ZAMYSLENIE

Ježiš pretrpel strašné rímske bičovanie, pre ktoré mnohí zomreli. V tú noc urážok a vyšetrovania nespal. Tŕňová koruna mu trhá hlavu i srdce. Ako zmerať ostrú bolesť, ktorá prebodáva dušu? Nevďačnosť nás robí chorými. Ježiš nesie nielen smútok z Judášovej zrady, smútok, keď videl, ako ľud odsúdil Mesiáša, na ktorého čakala. Nesie ťarchu hriechov celého sveta, všetkých ľudí od Adama až po posledného človeka. Nezmerateľná ťarcha! Ponad našimi silami je ešt miesto pre poníženie. Skryté fyzické sily, ktoré už nepočúvajú našu vôľu, prebúdzajú údery. Čo čakať od vojakov, ktorí ho udreli, opľuvali pred niekoľkými hodinami? Toto ponižovanie vykupuje naše viny, viny sebeckej vôle a tie viny, ktoré vychádzajú z hĺbok, ktoré sú narušené prvotným hriechom. V preši skúšok je zasiahnutá celá naša ľudská prirodzenosť. Ježiš týmto obrovským utrpením vykupuje a oživuje naše najintímnejšie vlákna.

MODLITBA

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
príď a pomôž svojmu vyčerpanému Synovi,
daj dnes svetlo neveriacim,
odpustenie hriešnikom,
aby vstali zo svojej únavy.

< >