Kvina stacio

Simono Kirenano helpas Jesuon porti la krucon

Kvina stacio : Simono Kirenano helpas Jesuon porti la krucon

«Kiam ili forkondukis Jesuon, ili kaptis Simonon, Kirenanon, venantan de la kamparo, kaj metis sur lin la krucon, por porti ĝin post Jesuo.» (Luk 23, 26)

«Reciproke subtenadu viajn ŝarĝojn, kaj tiamaniere plenumu la leĝon de Kristo.» (Gal 6, 2)

«Nun mi ĝojas pri miaj suferoj pro vi, kaj plenigas la mankon de la afliktoj de Kristo en mia karno pro lia korpo, kiu estas la eklezio.» (Kol 1, 24)

«Pro Kristo estas al vi permesite ne sole kredi al li, sed ankaŭ suferi pro li.» (Flp 1, 29)

MEDITO

Ne timu, Simono. Mi ja scias ke vi ne povis rezisti al la soldatoj kiuj ŝarĝis vin per mia kruco. Mi scias ĉion kio okazas en via koro. Dankon ke vi helpas min ĉar mi estas elĉerpita. Kun vi mi volas porti la krucon kiun la Patro donis al mi. Mi bezonas vin. Mi iros ĝis la fino nur kun vi. La Patro sciis ke vi estos tie, kun mi, apud mi kaj eĉ en mi. Vi estas kun mi, sed mi estas kun vi. Mia graco baldaŭ atingos vin. Ĝi mildigos vian koron ĉagrenitan, ĝi helpos vin porti tiun krucon kiu estas mia. Mi benas vin, Simono, pro via helpo fari tion kion mi ne volis fari sola. Mi benas vin nun, mi benas vin en viaj infanoj, Aleksandro kaj Rufo, kiuj estos fieraj, iam, pro tio kion vi faras nun. Per vi mi benas ĉiujn kiuj, dum la jarcentoj, similos al vi, ĉiujn kiuj estos devigitaj porti ŝarĝon kaj krucon nek elektitajn nek volitajn. Ĉiuj krucoj de la mondo, ĉiuj suferoj de la mondo estos benitaj per mia hodiaŭa kruco. Dankon Simono pro via helpo. Dankon.

PREĜO

Ho mia Dio,
vidu kiom la pastro estas troŝarĝita en nia epoko. Donu al li helpon kaj ankaŭ deĵorŝanĝon.
Montru al ĉiuj kiuj suferas
kia estas Tiu kiu suferas kun ili.

< >