Tria stacio

Jesuo falas je la unua fojo

Tria stacio : Jesuo falas je la unua fojo

Venis la horo, por ke la Filo de homo estu glorata. «Vere, vere, mi diras al vi: Se la tritika grenero ne falas en la teron kaj ne mortas, ĝi restas sola; sed se ĝi mortas, ĝi donas multe da frukto. Kiu amas sian vivon, tiu ĝin perdas; kaj kiu malamas sian vivon en ĉi tiu mondo, tiu ĝin konservos ĝis eterna vivo. Se iu min servas, tiu sekvu min; kaj kie mi estas, tie ankaŭ estos mia servanto; se iu min servas, tiun la Patro honoros. Nun maltrankviliĝas mia animo; kaj kion mi diru? Patro, savu min el ĉi tiu horo. Sed por tio mi venis ĝis ĉi tiu horo. Patro, gloru Vian nomon. (Joh 12, 23-28)

MEDITO

Jesuo suferis la teruran skurĝadon Romian, pro kiu multaj mortis. Li ne dormis dum tiu nokto da insultegoj kaj pridemandado. La dornokrono ŝiris al li la kapon kaj la koron. Kiel mezuri la akran doloron kiu trapikas lian animon? La sendankeco igas nin malsanaj. Jesuo portas ne nur la malĝojon pro la perfido de Judas, la malĝojon vidi sian popolon kondamni la Mesion kiun ĝi atendis, li portas la pezon de la pekoj de la tuta mondo, de ĉiuj homoj, ekde Adam ĝis la lasta. Senmezura ŝarĝo! Trans niaj fortoj, estas ankoraŭ loko por la humiligado. Kaŝitaj fizikaj fortoj, kiuj ne plu obeas al nia volo, estas vekitaj per la pikado de la batoj. Kion atendi de soldatoj kiuj frapis lin, surkraĉis lin antaŭ kelkaj horoj? Tiu dispremado elaĉetas niajn kulpojn, tiujn de nia memkonsiliĝa volo kaj tiujn kiuj venas de la profundaĵoj disordigitaj de la praa peko. En la vinpremilo de la elprovo, la tuteco de nia homa naturo estas tiel atingita. Per tiu grandega sufero, Jesuo elaĉetas kaj vivigas niajn plej intimajn fibrojn.

PREĜO

Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
venu helpi Vian elĉerpitan Filon,
donu hodiaŭ la lumon al la nekredantoj,
la pardonon al la pekantoj,
la panon al la malsatuloj
por ke ili releviĝu de sia ellaciĝo.

< >