Dua stacio

Jesuo estas ŝarĝita per sia kruco

Dua stacio : Jesuo estas ŝarĝita per sia kruco

Ili prenis Jesuon, kiu, portante sian krucon, eliris el la urbo al la loko nomata Loko de Kranio, kiu estas en la Hebrea lingvo Golgota (Joh 19, 16-17)

«Vere, niajn malsanojn li portis sur si, kaj per niaj suferoj li sin ŝarĝis... vundita pro niaj pekoj, dispremita pro niaj krimoj; puno por nia bono estis sur li, kaj per lia vundo ni saniĝis.» (Jes 53, 4-5)

Kaj li diris al ĉiuj: «Se iu volas veni post mi, li abnegaciu sin, kaj levu sian krucon ĉiutage, kaj sekvu min. Ĉar kiu volos savi sian animon, tiu ĝin perdos; sed kiu perdos sian animon pro mi, tiu ĝin savos.» (Luk 9, 23-24)

MEDITO

Ho bona kruco, de tiom longe dezirata. Terura kruco, tro peza por mia elĉerpita korpo. Kruco de la turmento kiu proksimiĝas. De ĉiam mi pensas pri ci. Kruco de la savo pr la tuta mondo. Kune kun ci, mi edziĝas kun ĉiuj suferoj de la mondo. Mi donas min al ci. Mi donas al ci mian karnon kaj mian sangon, mi donas al ci mian diecon. Ci portos al ĉiuj mian amon kaj mian ĝojon. Abba, Patro, Vi kiu volas savi la mondo per tiu hororaĵo, fortigu Vian infanon. La kalikon, kiun la Patro donas al mi, ĉu mi ne trinkos? Patro, mi venas al Vi.

PREĜO

Dankon Sinjoro,
ke Vi portis la krucon de niaj kulpoj,
kruco de la kulpoj de la tuta homaro.
Donu al ni akcepti la krucojn kiujn Vi sendas al ni
kaj subtenu per Via forto ĉiujn kiuj suferas
en sia korpo kaj en sia animo.

< >