Unua stacio

Jesuo estas mortkondamnita

Unua stacio : Jesuo estas mortkondamnita

Pilato do denove eliris, kaj diris al ili: «Jen mi elkondukas lin al vi, por ke vi sciu, ke mi trovas en li nenian kulpon.» Jesuo do eliris, portante la dornan kronon kaj la purpuran mantelon. Pilato diris al ili: «Jen la homo!» Kiam do la ĉefpastroj kaj oficistoj lin vidis, ili kriis: «Krucumu, krucumu lin... Ni havas leĝon, kaj laŭ tiu leĝo li devas morti tial, ke li pretendis esti Filo de Dio» ... Pilato elkondukis Jesuon, kaj sidiĝis sur sia tribunala seĝo. Pilato diris al la Judoj: «Jen via Reĝo!» La ĉefpastroj respondis: «Ni ne havas reĝon krom Cezaro.» Tiam do li transdonis lin al ili, por esti krucumita. (Joh 19, 4...16)

MEDITO

Jesuo scias kio estas en la homo. Li kreis la homon inteligenta, kapabla juĝi. Li kreis lin libera, kapabla ami sed ankaŭ peki. Li vidis la koron de Judas malmoliĝi, la orgojlon kaj envion de la Fariseoj serĉi okazon favoran por lin mortigi. Li vidas la malkuraĝon de Pilato fronte al la minacoj. Li aŭdas la teruran frazon, la abomenan insulton al sia Patro, neadon de la tuta historio de Izrael: «Ni ne havas reĝon krom Cezaro.» La multjarcenta interligo rediris: «Mia estos via Dio, vi estas Mia popolo»[Jer 30, 22] «Mia popolo! kion Mi faris al vi? respondu al Mi.»[Miĥ 6, 3] Li sciis ke li iris al tiu gravega maljustaĵo; sed nun la verdikto ekestis.

Laŭlonge de la jarcentoj kaj generacioj, jam en la tempo de la apostoloj, ĉu ne Jesuo Kristo mem estis en la kortumo apud homoj juĝataj pro la vero, kaj iris ĝis la morto kun homoj kondamnitaj pro la vero (Johano-Paŭlo la 2a, Redemptor hominis N° 12)

PREĜO

Sinjoro Dio,
juĝitaj de la homoj,
ne permesu ke ni Vin juĝu denove
pekante kontraŭ Vi
kaj fortigu ĉiujn kiuj estas juĝataj
senjuste pro Vi.

>